Účtovný výkaz

MAKAČ, s.r.o. (IČO: 44862610) vykonala dňa 10.10.2019 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2018-01 do 2018-12.

MUJ_OS_2022854185_IR_2018_2111313_3276043.pdf