Účtovný výkaz

MAKAČ, S.R.O. (IČO: 44862610) vykonala dňa 19.07.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

Oznámenie o schválení účtovnej závierky.TIF