Účtovný výkaz

MAKAČ, S.R.O. (IČO: 44862610) vykonala dňa 17.04.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

Oznámenie o schválení účtovnej závierky.TIF