Účtovný výkaz

MAKAČ, s. r. o. (IČO: 44862610) vykonala dňa 05.08.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Skenovaný dokument.TIF