Účtovný výkaz

MAKAČ, s. r. o. (IČO: 44862610) vykonala dňa 22.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD201_2022854185_IR_2012_2018209062013.TIF