Účtovný výkaz

MAKAČ, s. r. o. (IČO: 44862610) vykonala dňa 21.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD101_2022854185_IR_2011_2038688462012.TIF